Login

Declarație privind protecția datelor

1. Prezentare generală a protecției datelor

Indicații generale

Protecția datelor cu caracter personal este o preocupare majoră pentru noi. De aceea, prelucrăm datele cu caracter personal ale partenerilor noștri contractuali în acord cu Regulamentul de bază privind protecția datelor (GDPR). Datele cu caracter personal sunt informații individuale, personale sau materiale despre o persoană fizică (persoană vizată). Exemple: nume, prenume, adresa, datele comenzii, conținutul e-mail-ului. Art. 6, par. 1, litera a) din GDPR reprezintă baza procedurilor de prelucrare a datelor din cadrul companiei noastre, prin care obținem o aprobare pentru un anumit scop al prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este destinată încheierii unui contract din care face parte și persoana vizată, așa cum este de exemplu cazul procedurilor de prelucrare necesare pentru livrarea de mărfuri sau prestarea unor servicii sau contraservicii, prelucrarea respectivă se face conform art. 6, par. 1., litera b) din GDPR. Aici este inclusă și vânzarea de servicii de transport. În cazul în care nu sunteți de acord, vă rugăm să vă opuneți conform art. 21 din GDPR. La începutul relației contractuale, memorăm datele în sistemele noastre, în scopul prelucrării interne. Informații detaliate despre protecția datelor se găsesc în declarația privind protecția datelor, anexată acestui text.

Colectarea datelor pe website-ul nostru

Cine este responsabil pentru colectarea datelor de pe acest website?

Prelucrarea datelor de pe acest website se face de către operatorul website-ului. Datele de contact ale acestuia se găsesc în caseta redacțională a website-ului.

Cum vă colectăm datele?

Se colectează pe de o parte, datele pe care ni le comunicați. Aici poate fi vorba de ex. despre datele pe care le introduceți în formularul de contact.

Alte date sunt colectate automat în momentul vizitării website-ului, prin sistemele noastre IT. Acestea sunt în special date tehnice (de ex. browser-ul de Internet, sistemul de operare și ora interogării site-ului). Înregistrarea acestor date se face automat, imediat ce accesați website-ul nostru.

Cum folosim datele dvs.?

O parte dintre date sunt colectate pentru a asigura disponibilitatea website-ului, fără erori. Alte date pot fi folosite pentru analizarea comportamentului dvs. de utilizator.

Ce drepturi aveți în raport cu propriile date?

Aveți dreptul ca în orice moment să primiți gratuit informații despre proveniența, destinatarii și scopul datelor memorate cu caracter personal. În plus, aveți dreptul de a solicita corectarea, blocarea sau ștergerea acestor date. Puteți să ne adresați întrebări despre acest subiect și alte teme legate de protecția datelor, în orice moment, folosind adresa indicată în caseta redacțională. În plus, aveți dreptul de a depune plângere la autoritățile de supraveghere competente.

Instrumente de analiză și instrumentele ofertanților terți

În momentul vizitării website-ului nostru, vi se poate evalua comportamentul de navigare pe Internet, din punct de vedere statistic. Acest lucru se face mai ales prin intermediul cookie-urilor și așa-numitor „programe de analiză”. Analiza comportamentului dvs. de navigare se face de regulă în mod anonim; comportamentul de navigare nu poate fi urmărit până la dvs. Puteți să nu fiți de acord cu această analiză sau o puteți împiedica dacă nu utilizați anumite instrumente. Informații detaliate în acest sens găsiți în declarația următoare privind protecția datelor.

Puteți să nu fiți de acord cu această analiză. În această declarație privind protecția datelor veți primi informații despre posibilitățile de refuzare.

2. Informații generale și informații obligatorii

Protecția datelor

Operatorul acestor website-uri tratează cu seriozitate protecția datelor cu caracter personal. Procesăm cu confidențialitate datele cu caracter personal și în conformitate cu prevederile legale în acest sens, precum și cu această declarație privind protecția datelor.

În cazul în care utilizați acest website, se vor colecta diferite date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt cele cu ajutorul cărora puteți fi identificat(ă) personal. Prezenta declarație privind protecția datelor specifică datele pe care le colectăm și în ce scop le utilizăm. Aceasta explică și modul în care se întâmplă acest lucru și obiectivul.

Vă informăm că transferul de date pe Internet (de ex. în cazul comunicării prin e-mail) are și lacune în materie de siguranță. Nu este posibilă protecția absolută a datelor împotriva accesului terților.

Informații privind responsabilitatea

Responsabilitatea privind prelucrarea datelor de pe acest website aparține:

Spedition Pflaum GmbH
Siemensstraße 10
96129 Strullendorf

Telefon: +49 (0) 9543 / 8222-0
E-Mail: info@pflaum-logistik.de

Responsabilul este reprezentant de persoana fizică sau juridică, care în mod individual sau în comun cu altele, ia decizii în ceea ce privește obiectivele și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal (de ex. numele, adresa de e-mail, printre altele).

Dreptul de a depune plângere la autoritățile de supraveghere competente

În cazul încălcării drepturilor privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a depune plângere la autoritățile de supraveghere competente. Autoritatea de supraveghere competentă în probleme legate de protecția datelor este reprezentată de persoana autorizată cu protecția datelor de către Landul federal în care își are sediul compania noastră. O listă a persoanelor autorizate pentru protecția datelor, precum și datele de contact ale acestora pot fi accesate prin următorul link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Dreptul la transferarea datelor

Aveți dreptul de a transfera datele pe care le prelucrăm automat în baza aprobării dvs. sau după încheierea unui contract, către dvs. personal sau către un terț, într-un format uzual, compatibil pentru citirea mecanizată. În cazul în care veți solicita transferul de date către un alt responsabil, acest lucru se va face numai în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic.

Codificarea SSL, respectiv TLS

Acest website folosește codificarea SSL, respectiv TLS, din motive legate de siguranță și pentru protecția transferului de informații confidențiale, cum ar fi comenzile sau solicitările pe care ni le expediați nouă în calitate de operatori ai website-ului. Puteți recunoaște o conexiune codificată prin faptul că rândul cu adresa din browser se modifică din „http://” în „https://” și tot acolo apare și un simbol cu un lacăt.

Dacă codificarea SSL, respectiv TLS este activată, terții nu pot citi datele pe care ni le transmiteți.

Informații, blocarea, ștergerea

Aveți dreptul de a primi în orice moment informații despre memorarea datelor dvs. cu caracter personal (art. 15 GDPR). În plus, puteți șterge, corecta sau bloca în orice moment datele. (Art. 16, 17, 21 GDPR). Pentru aceasta, ne puteți contacta la datenschutz(a)pflaum-logistik.de.

Refuzarea e-mail-urilor publicitare

Se refuză utilizarea datelor de contact publicate conform obligației de includere unei casete redacționale, pentru expedierea materialelor publicitare și informative nesolicitate în mod explicit. Operatorul website-urilor își rezervă în mod explicit parcurgerea unor etape juridice în cazul expedierii nesolicitate de informații publicitare, prin e-mail-uri de tip spam.

3. Colectarea datelor pe website-ul nostru

Cookies

Paginile de Internet folosesc parțial așa-numitele „cookie-uri”. Cookie-urile nu deteriorează computerele și nu conțin viruși. Acestea sunt folosite pentru a oferta noastră să devină mai prietenoasă cu utilizatorul, mai eficiente și mai sigure. Cookie-urile sunt fișiere mici de text, transferate în computerul dvs. și care memorează browser-ul.

Cele mai multe dintre cookie-urile folosite de noi sunt așa-numitele „session-cookies”. Acestea se șterg automat la încheierea vizitei. Alte cookie-uri rămân memorate pe terminalul dvs., până când le ștergeți. Aceste cookie-uri ne permit să vă recunoaștem browser-ul la următoarea vizită.

Vă puteți seta browser-ul, astfel încât să fiți informat(ă) despre setarea cookie-urilor și să le permiteți numai în situații particulare, care activează acceptarea cookie-urilor pentru anumite situații sau le exclud în general și le șterg automat la închiderea browser-ului. În cazul dezactivării cookie-urilor, funcționalitatea acestor website-uri poate fi limitată.

Cookie-urile necesare pentru executarea procedurii electronice de comunicare sau pentru disponibilitatea funcțiilor dorite de dvs. (de ex. funcția de coș de cumpărături), sunt memorate în baza art. 6, par. 1, lit. f) GDPR. Operatorul website-ului are un interes legitim în memorarea cookie-urilor, pentru disponibilitatea tehnică optimizată și fără erori a serviciilor prestate. Dacă se memorează și alte cookie-uri (de ex. cookies pentru analizarea comportamentului dvs. de navigare), acestea sunt abordate separat în această declarație privind protecția datelor.

Datele de conectare la server

Furnizorul paginilor colectează și memorează automat informații în așa-numitele „fișiere de conectare la server”, transferate automat de browser-ul dvs. Acestea sunt:

  • tipul și versiunea browser-ului
  • sistemul de operare utilizat
  • URL-ul de referință
  • numele gazdei computerului accesat
  • ora interogării serverului
  • adresa IP

Nu are loc cumularea acestor date cu celelalte surse de date.

Baza prelucrării datelor este reprezentată de art. 6, par. 1, litera f) din GDPR, care permite prelucrarea datelor pentru încheierea unui contract sau pentru măsuri prealabile încheierii contractelor.

Formularul de contact

În cazul în care folosiți formularul de contact pentru a ne adresa întrebări, informațiile din formularul disponibil pentru cereri, inclusiv datele de contact indicate de dvs., sunt memorate în scopul prelucrării solicitării și în cazul în care există întrebări ulterioare. Nu vom transfera mai departe aceste date, fără aprobarea dvs.

Prelucrarea datelor incluse în formularul de contact se face exclusiv în baza aprobării dvs. (art. 6, par. 1, litera a) din GDPR). Puteți revoca în orice moment această aprobare. Este suficient să ne comunicați acest lucru în scris, printr-o notificare informală. Legalitatea procedurilor de prelucrare a datelor efectuate până în momentul revocării, nu este afectată de această prevedere.

Vom păstra datele de contact introduse de dvs. în formularul de contact, până în momentul în care solicitați ștergerea acestora, revocați aprobarea de memorare sau în cazul în care scopul pentru care au fost memorate nu mai există (de ex. după finalizarea procesării solicitării dvs.). Celelalte prevederi legale obligatorii, referitoare în mod special la perioadele de păstrare a datelor, nu sunt afectate de această prevedere.

5. Plungins și instrumente

YouTube

Website-ul nostru folosește plungins ale site-ului YouTube, operat de Google. Operatorul website-urilor este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA.

În cazul în care vizitați paginile noastre cu plungin la YouTube, se realizează o conexiune între servere și YouTube. Astfel serverul YouTube primește date despre paginile de pe website-ul nostru, pe care le vizitați.

Dacă vă conectați la contul dvs. de YouTube, îi permiteți acestuia din urmă să aloce comportamentul de navigare direct în profilul personal. Puteți împiedica acest lucru prin deconectarea de la contul YouTube.

Utilizarea YouTube se face în interesul unei reprezentări corespunzătoare a ofertelor noastre online. Acest lucru reprezintă un interes autorizat în sensul art. 6, par. 1, litera f) din GDPR.

Mai multe informații despre gestionarea datelor de utilizator puteți găsi în declarația privind protecția datelor, de pe YouTube, la: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Fonturile web Monotype (fonts.com)

Acest site folosește așa-numitele „fonturi web” puse la dispoziție de Monotype Imaging Holdings Inc., în scopul reprezentării unitare a fonturilor. La interogarea unui website, browser-ul dvs. încarcă fonturile web necesare în cache-ul browser-ului, pentru a afișa corect textele și fonturile.

În acest scop, browser-ul folosit de dvs. trebuie să se conecteze cu serverele Monotype. Astfel, Monotype primește informații despre faptul că website-ul nostru a fost accesat de la adresa dvs. de IP. Utilizarea fonturilor web se face în interesul unei reprezentări unitare corespunzătoare a ofertelor noastre online. Acest lucru reprezintă un interes autorizat în sensul art. 6, par. 1, litera f) din GDPR.

În cazul în care browser-ul dvs. nu suportă fonturile web, computerul folosește un font standard.

Mai multe informații despre fonturile web Monotype se găsesc în declarația Monotype privind protecția datelor: www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/.

Google Maps

Acest website folosește un API al serviciului de hărți Google Maps. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Utilizarea funcțiilor Google Maps este necesară pentru memorarea adresei dvs. de IP. Aceste informații sunt transferate de regulă la un server Google din SUA și sunt memorate acolo. Furnizorul acestui website nu are nicio influență asupra acestui transfer de date.

Utilizarea Google Maps se face în interesul unei reprezentări corespunzătoare a ofertelor noastre online și pentru identificarea mai facilă a punctelor de lucru indicate pe website-ul nostru. Acest lucru reprezintă un interes autorizat în sensul art. 6, par. 1, litera f) din GDPR.

Mai multe informații despre gestionarea datelor de utilizator puteți găsi în declarația privind protecția datelor de către Google https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.