Login

Polityka prywatności

1. Najważniejsze informacje dot. ochrony danych

Wskazówki ogólne

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Dlatego dane osobowe naszych kontrahentów przetwarzamy w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Dane osobowe to poszczególne informacje osobiste lub rzeczowe dotyczące osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą). Przykłady: imię, nazwisko, dane adresowe, dane zamówienia, treść wiadomości e-mail. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO stanowi dla naszej firmy podstawę prawną dla operacji przetwarzania, w przypadku których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba udostępniająca te dane (jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia innych usług bądź spełnienia świadczeń wzajemnych), podstawę prawną przetwarzanie stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Obejmuje to również sprzedaż ładunków. Jeśli Państwo się na to nie zgadzają, prosimy o wniesienie sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Na początku stosunku umownego zapisujemy dane w naszych systemach w celu dalszego przetwarzania wewnętrznego. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej Polityce prywatności zawartej w tym tekście.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

Dane osobowe na tej stronie internetowej są przetwarzane przez jej operatora. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony internetowej.

W jaki sposób zbieramy Państwa dane?

Zbieramy Państwa dane, gdy nam je Państwo przekazują. Mogą to być np. dane, które wprowadzają Państwo do formularza kontaktowego.

Inne dane są zbierane automatycznie za pośrednictwem naszych systemów informatycznych podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. rodzaj przeglądarki internetowej, system operacyjny lub godzina wyświetlenia strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych zbieramy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy Państwa aktywności.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z Państwa danymi?

Mają Państwo prawo do uzyskania w każdej chwili i nieodpłatnie informacji o pochodzeniu, odbiorcy oraz celu przechowywania Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku wszelkich innych pytań dotyczących ochrony danych mogą Państwo się z nami skontaktować w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej Państwa aktywność w sieci może być poddawana analizie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookies i tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa aktywności w sieci jest zwykle przeprowadzana anonimowo – nie jest możliwe powiązanie Państwa aktywności z Państwa osobą. Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej przez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej Polityce prywatności.

Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie. O możliwych sposobach wniesienia sprzeciwu informujemy w niniejszej Polityce prywatności.

2. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Operatorzy tych stron traktują ochronę Państwa danych osobowych niezwykle poważnie. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych i niniejszą Polityką prywatności.

Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej zbierane są różne dane osobowe Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację osoby. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to dzieje.

Zwracamy uwagę, że podczas transmisji danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) mogą występować luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o jednostce odpowiedzialnej

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej jest:

Spedition Pflaum GmbH
Siemensstraße 10
96129 Strullendorf

Telefon: +49 (0) 9543 / 8222-0
E-mail: info@pflaum-logistik.de

Jednostką odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie bądź wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych wraz z danymi kontaktowymi można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane, które przetwarzamy na podstawie udzielonej nam przez Państwa zgodny lub w ramach wykonania umowy. Mogą Państwo także zażądać przekazania tych danych wskazanej przez Państwa osobie trzeciej. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przesłania tych danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w przypadku, gdy będzie to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak np. zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony internetowej, niniejsza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” i pojawia się w nim symbol kłódki.

Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, osoby trzecie nie mogą odczytać przesyłanych nam przez Państwa danych.

Prawo do informacji, zablokowania i usunięcia

W każdej chwili mogą Państwo zażądać informacji na temat przechowywania przez nas Państwa danych osobowych (art. 15 RODO). Ponadto mogą Państwo w każdej chwili zażądać usunięcia, sprostowania lub zablokowania danych. (art. 16, 17, 21 RODO). W tym celu można kontaktować się z nami pod adresem datenschutz(a)pflaum-logistik.de.

Sprzeciw wobec przesyłania wiadomości reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w stopce redakcyjnej do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, których w sposób wyraźny nie zamówiliśmy. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przysyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład w postaci spamu.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookies

Na naszych stronach internetowych częściowo stosujemy tzw. pliki cookies. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookies mają na celu ułatwienie korzystania z naszej oferty oraz zwiększenie jej efektywności i bezpieczeństwa. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które zapisywane są przez Państwa przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookies to tzw. „pliki cookies sesji”. Po zakończeniu wizyty na stronie następuje ich automatyczne usunięcie. Inne pliki cookies są zapisane na Państwa urządzeniu do momentu aż zostaną przez Państwa usunięte. Te pliki cookies umożliwiają nam identyfikację Państwa przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby każdorazowo pytała o zgodę na zapisywanie plików cookies, jak również w określonych przypadkach bądź zawsze odrzucała akceptację plików cookies. Mogą Państwo również aktywować automatyczne usuwanie plików cookies w chwili zamknięcia przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony.

Pliki cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcji koszyka) są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookies, który polega na zapewnieniu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile zapisywane są inne pliki cookies (np. służące do analizy aktywności w sieci), zostały one osobno omówione w niniejszej Polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Operator stron automatycznie zbiera i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • czas żądania serwera
  • adres IP

Dane te nie zostają powiązane z innymi źródłami danych.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub wprowadzenia w życie środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlą nam Państwo zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania włącznie z podanymi w nim danymi kontaktowymi będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie przekażemy tych danych osobom trzecim bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. W tym celu wystarczy przesłać nam nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu aż zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych ustanie (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zwłaszcza ustawowe terminy przechowywania danych, pozostają nienaruszone.

5. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube, którego operatorem jest firma Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

W przypadku wyświetlania jednej z naszych stron zawierających wtyczkę YouTube nawiązane zostaje połączenie z serwerami firmy YouTube. Serwer YouTube uzyskuje wówczas informacje o tym, które spośród naszych stron Państwo wyświetlają.

Jeśli są Państwo zalogowani do swojego konta YouTube, umożliwiają Państwo firmie YouTube bezpośrednie przyporządkowanie swojej aktywności w sieci do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec przez uprzednie wylogowanie się ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z wtyczki YouTube ma na celu odpowiednią prezentację naszej oferty online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w Polityce prywatności firmy YouTube dostępnej na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Czcionki internetowe Monotype (fonts.com)

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Monotype Imaging Holdings Inc. w celu zapewnienia spójnej prezentacji czcionek. Podczas wyświetlania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Monotype. Wskutek tego firma Monotype uzyskuje informację, że nasza strona internetowa została wyświetlona z Państwa adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych ma na celu zapewnienie spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Państwa komputer użyje domyślnej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Monotype można znaleźć w Polityce prywatności firmy Monotype: www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/.

Google Maps

Niniejsza strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z funkcji Google Maps niezbędne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywana do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Operator tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych.

Korzystanie z usługi Google Maps ma na celu zapewnienie atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online oraz łatwe odnalezienie podanych przez nas na stronie miejsc. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności firmy Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.