Login

Stopka redakcyjna

Informacje o firmie zgodnie z niemiecką ustawą o mediach elektronicznych

Spedition Pflaum GmbH
Siemensstraße 10
96129 Strullendorf

E-mail: info(at)pflaum-logistik.de
Tel.: +49 (0) 9543 / 8222-0
Faks: +49 (0) 9543 / 8222-888

Sąd rejestrowy w Bambergu, rejestr handlowy B 2002
Zarząd: Norbert Fehn, Matthias Schellenberger
Nr VAT UE: DE 132272536
NIP: 207 135 10131

 

SKS GmbH & Co.KG

Nordring 17
96129 Strullendorf

E-mail: info(at)sks-kraftverkehr.de
Tel.: +49 (0) 9543 / 8222-700
Faks: +49 (0) 9543 / 8222-777

Sąd rejestrowy w Stendal, rejestr handlowy B 214206
Zarząd: Norbert Fehn, Matthias Schellenberger
Nr VAT UE: DE 188 831 126
NIP: 207/174/09109

Organy nadzorcze

Bundesamt für Güterverkehr (Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego), Landratsamt Bamberg (Starostwo Powiatowe w Bambergu), wydział transportu drogowego (zezwolenia na transport towarów i EU/licencje) oraz rząd Górnej Frankonii, inspektorat działalności gospodarczej w Coburgu

Copyright by Spedition Pflaum GmbH

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, obrazy, grafiki, pliki itp. wykorzystane na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Przekazywanie ich osobom trzecim, modyfikowanie, wykorzystywanie komercyjne lub używanie na innych stronach internetowych bądź w innych mediach jest zabronione. 

Informacja zgodnie z niemiecką ustawą o mediach elektronicznych 

Za strony internetowe podmiotów trzecich, do których wydawca odsyła za pomocą tzw. łączy, odpowiedzialność ponoszą wyłącznie operatorzy tych stron. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach podmiotów trzecich. Ponadto strona internetowa wydawcy może zostać bez jego wiedzy powiązana z innymi stronami za pomocą tzw. łączy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prezentacje, treści ani jakiekolwiek powiązania ze stronami wydawcy zamieszczane na stronach internetowych stron trzecich. Wydawca ponosi odpowiedzialność za treści stron trzecich tylko w przypadku, gdy posiada wiedzę na ich temat (tzn. również na temat treści niezgodnych z prawem lub karalnych) i technicznie jest w stanie uniemożliwić ich używanie. Zgodnie z niemiecką ustawą o mediach elektronicznych wydawca nie jest jednak zobowiązany do ciągłego sprawdzania treści stron trzecich.

Wykluczenie odpowiedzialności za zewnętrze odsyłacze i łącza

Wyrokiem z dnia 12 maja 1998 r. sąd okręgowy w Hamburgu orzekł, że umieszczenie łącza może powodować powstanie odpowiedzialności prawnej za treści zamieszczone na stronie internetowej, do której odsyła łącze. Zgodnie z orzeczeniem sądu można temu zapobiec przez wyraźne zdystansowanie się od tych treści.

Na naszych stronach zamieściliśmy łącza do stron internetowych, na których treść i aktualizację grupa Pflaum nie ma wpływu. Do wszystkich tych łączy odnosi się poniższe stwierdzenie:

„Grupa Pflaum nie ma wpływu na formę i treść stron internetowych podmiotów trzecich. W związku z tym dystansuje się od wszelkich treści podmiotów trzecich, nawet jeśli na stronach grupy Pflaum umieszczone są łącza do takich stron zewnętrznych”.

Powyższe oświadczenie dotyczy wszystkich łączy wyświetlanych na naszej stronie internetowej oraz do wszystkich treści stron, do których prowadzą zarejestrowane przez nas banery i łącza.

Projekt i koncepcja strony internetowej

amadeus Agentur
Köppelsdorfer Straße 202
96515 Sonneberg

www.amadeus-agentur.com