Login

Certyfikowana
jakość

System zapewniania jakości

W 2005 roku wdrożyliśmy nasz wewnętrzny system zarządzania. Jego głównym elementem było wdrożenie normy ISO 9001 w naszej firmie. Chcąc podkreślić nasze przywiązanie do jakości oraz nasze cele, w ostatnich latach wdrożyliśmy różne międzynarodowe standardy.

Aby zaspokoić nasze aspiracje świadczenia usług najwyższej jakości również w obszarze logistyki żywności, w roku 2010 wdrożyliśmy wymagania międzynarodowego standardu IFS Logistic, a także połączyliśmy wymagany system zarządzania jakością z naszym systemem ISO 9001 i ISO 14001.

Oczywiście pomyślnie przeszliśmy audyt wg ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Certyfikaty i wyróżnienia

Die QL Qualitäts-Logistik KG zertifiziert kleine und mittelständische Transport-, Speditions- und Logistikunternehmen.

www.qlkg.de